Văn bản hợp nhất 01/HNVB-VPCP

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 01/HNVB-VPCP
Cơ quan ban hành VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/07/2018
Trích yếu hợp nhất Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Người ký NGUYỄN DUY HƯNG
Ngày hiệu lực
Công báo 821 + 822
Văn bản liên quan