Chỉ thị 01/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 01/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 10/01/2013
Trích yếu về việc tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013).
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 10/01/2013
Công báo 53 + 54
Văn bản liên quan