Thông tư 01/2019/TT-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2019/TT-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 17/01/2019
Trích yếu hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển.
Người ký LÊ THÀNH LONG
Ngày hiệu lực 03/03/2019
Công báo 227 + 228
Văn bản liên quan