Thông tư 01/2019/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2019/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 08/03/2019
Trích yếu quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
Người ký VÕ TUẤN NHÂN
Ngày hiệu lực 08/03/2019
Công báo 367 + 368
Văn bản liên quan