Thông tư 01/2019/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2019/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 24/01/2019
Trích yếu quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.
Người ký NGUYỄN DUY THĂNG
Ngày hiệu lực 10/03/2019
Công báo 181 + 182
Văn bản liên quan