Thông báo 01/2019/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2019/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 04/01/2019
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định thực thi các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa (Agreement for the Implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks and highly migratory fish stocks)".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 193 + 194
Văn bản liên quan