Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2019/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 11/01/2019
Trích yếu hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm.
Người ký NGUYỄN HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 11/01/2019
Công báo 253 + 254
Văn bản liên quan