Thông báo 01/2018/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2018/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 08/02/2018
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác Kỹ thuật năm 2016".
Người ký LÊ HẢI TRIỀU
Ngày hiệu lực
Công báo 401 + 402
Văn bản liên quan