Quyết định 01/2018/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2018/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 12/11/2018
Trích yếu ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư.
Người ký HỒ ĐỨC PHỚC
Ngày hiệu lực 27/12/2018
Công báo 1051 + 1052
Văn bản liên quan