Lệnh 01/2018/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 01/2018/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 22/06/2018
Trích yếu về việc công bố Luật.
Người ký TRẦN ĐẠI QUANG
Ngày hiệu lực 22/06/2018
Công báo 773 + 774
Văn bản liên quan