Thông tư 01/2017/TT-VPCP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2017/TT-VPCP
Cơ quan ban hành VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 31/03/2017
Trích yếu hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Người ký MAI TIẾN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Công báo 243 + 244
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 150/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 11/11/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2016

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 80/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 22/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 34/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016