Thông báo 01/2017/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2017/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 06/01/2017
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định về việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pê-ru".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực
Công báo 99 + 100
Văn bản liên quan