Thông báo 01/2016/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2016/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 13/01/2016
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: “Công ước về Tổ chức thủy đạc quốc tế (Convention on the International Hydrographic Organization)”.
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực
Công báo 135 + 136
Văn bản liên quan