Luật 01/2016/QH14

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 01/2016/QH14
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 17/11/2016
Trích yếu Luật đấu giá tài sản.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/07/2017
Công báo 1257+1258
Văn bản liên quan