Nghị định 01/2016/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 01/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/01/2016
Trích yếu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/02/2016
Công báo 81 + 82
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật việc làm

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 16/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 13/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Luật bảo hiểm xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 58/2014/QH13
 • Ngày ban hành: 20/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 05/2014/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 17/01/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2014