Thông báo 01/2015/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2015/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 12/01/2015
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định tài chính "Chương trình hỗ trợ chính sách ngành Y tế giai đoạn II: Hướng tới Công bằng và Chất lượng của dịch vụ y tế" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu".
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực 12/01/2015
Công báo 163 + 164
Văn bản liên quan