Quyết định 01/2015/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2015/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 07/01/2015
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/03/2015
Công báo 151 + 152
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 25/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 06/04/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2011

quy đinh chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 132/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 16/10/2013
  • Ngày có hiệu lực: 02/12/2013