Lệnh 01/2015/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 01/2015/L-CTN
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 05/01/2015
Trích yếu về việc công bố Pháp lệnh.
Người ký TRƯƠNG TẤN SANG
Ngày hiệu lực 05/01/2015
Công báo 43 + 44
Văn bản liên quan