Nghị quyết liên tịch 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch
Số, ký hiệu 01/2014/NQLT-CP-UBTƯMTTQVN
Cơ quan ban hành ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 18/11/2014
Trích yếu hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG - NGUYỄN THIỆN NHÂN
Ngày hiệu lực 10/01/2015
Công báo 1021+1022
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật hòa giải ở cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 35/2013/QH13
  • Ngày ban hành: 20/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2014/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 27/02/2014
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2014