Nghị định 01/2014/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 01/2014/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 03/01/2014
Trích yếu về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/02/2014
Công báo 113 + 114
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 46/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 16/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 47/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 16/06/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 62/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 24/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011