Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2013/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 06/11/2013
Trích yếu hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 25/12/2013
Công báo 813 + 814
Văn bản liên quan