Lệnh 01/2013/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 01/2013/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 29/03/2013
Trích yếu về việc công bố Pháp lệnh.
Người ký TRƯƠNG TẤN SANG
Ngày hiệu lực 29/03/2013
Công báo 193 + 194
Văn bản liên quan