Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BNV-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2012/TTLT-BNV-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 16/05/2012
Trích yếu hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.
Người ký VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - NGUYỄN THÁI BÌNH
Ngày hiệu lực 01/06/2012
Công báo 389 + 390
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định mức lương tối thiểu chung.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 31/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 12/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/06/2012
Văn bản dẫn chiếu

quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/2011/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/12/2011

về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 116/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 24/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011

về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 07/03/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2011/TTLT-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 06/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 19/05/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2013/TT-BNV
 • Ngày ban hành: 31/07/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/09/2013