Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BCT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2012/TTLT-BCT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 03/01/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN - NGUYỄN THÀNH BIÊN
Ngày hiệu lực 18/02/2012
Công báo 137 + 138
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 44/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 68/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 27/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 27/12/2010