Thông tư 01/2012/TT-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2012/TT-BXD
Cơ quan ban hành BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 08/05/2012
Trích yếu hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.
Người ký BÙI PHẠM KHÁNH
Ngày hiệu lực 26/06/2012
Công báo 377 + 378
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 03/2012/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 16/01/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 33/2012/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 01/03/2012
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 14/2016/TT-BXD
  • Ngày ban hành: 30/06/2016
  • Ngày có hiệu lực: 15/08/2016