Thông tư 01/2012/TT-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2012/TT-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 16/01/2012
Trích yếu quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.
Người ký TRẦN THỊ HÀ
Ngày hiệu lực 01/03/2012
Công báo 137 + 138
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 51/2010/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 28/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2010