Thông báo 01/2012/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2012/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 06/01/2012
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao".
Người ký
Ngày hiệu lực 06/01/2012
Công báo 113 + 114
Văn bản liên quan