Nghị quyết liên tịch 01/2012/NQLT/CP- BCHTWĐTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết liên tịch
Số, ký hiệu 01/2012/NQLT/CP- BCHTWĐTN
Cơ quan ban hành BCH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 14/12/2012
Trích yếu ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Người ký NGUYỄN THIỆN NHÂN - NGUYỄN ĐẮC VINH
Ngày hiệu lực 01/03/2013
Công báo 777 + 778
Văn bản liên quan