Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2012/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 13/06/2012
Trích yếu hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 28/07/2012
Công báo 409 + 410
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2014/NQ-HĐTP
  • Ngày ban hành: 20/03/2014
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2014

về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 09/2011/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 30/01/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2015/NQ-HĐTP
  • Ngày ban hành: 15/01/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2015