Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VPCP-BNV

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2011/TTLT-VPCP-BNV
Cơ quan ban hành BỘ NỘI VỤ - VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 26/01/2011
Trích yếu hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Người ký TRẦN VĂN TUẤN - NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 15/03/2011
Công báo 127 + 128
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 23/2014/TTLT-BTP-BNV
  • Ngày ban hành: 22/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015