Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TƯ PHÁP - BỘ CÔNG AN - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 12/07/2011
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.
Người ký ĐẶNG QUANG PHƯƠNG - PHẠM QUÝ NGỌ - TRẦN CÔNG PHÀN - HOÀNG THẾ LIÊN - DOÃN MẬU DIỆP
Ngày hiệu lực 25/10/2011
Công báo 499 + 500
Văn bản liên quan