Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
Cơ quan ban hành BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày ban hành 10/01/2011
Trích yếu hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.
Người ký TRỊNH QUÂN HUẤN - BÙI HỒNG LĨNH
Ngày hiệu lực 01/03/2011
Công báo 85 + 86
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 14/10/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2011

sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT- BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2011/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 28/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2012

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 13/11/2014
 • Ngày có hiệu lực: 29/12/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 07/2016/TT-BLĐTBXH
 • Ngày ban hành: 15/05/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016