Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 05/01/2011
Trích yếu quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ- BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Người ký VŨ VĂN TÁM
Ngày hiệu lực 19/02/2011
Công báo 67 + 68
Văn bản liên quan