Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2011/TT-BKHĐT
Cơ quan ban hành BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Ngày ban hành 04/01/2011
Trích yếu quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.
Người ký VÕ HỒNG PHÚC
Ngày hiệu lực 01/03/2011
Công báo 61 + 62
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 10/2016/TT-BKHĐT
  • Ngày ban hành: 22/07/2016
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2016