Thông tư 01/2011/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2011/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 27/01/2011
Trích yếu ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 27/01/2012
Công báo 137 + 138, 139 + 140, 141 + 142, 143 + 144, 145 + 146, 147 + 148, 149 + 150, 151 + 152
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 53/2012/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 25/12/2012
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013

quy định về bay kiểm tra, hiệu chuẩn hệ thống, thiết bị dẫn đường, giám sát và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2014/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 10/03/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2014

hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành Hàng không.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 42/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 01/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 16/07/2011

quy định việc cấp phép bay cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 62/2011/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 21/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 04/02/2012
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung Điều 14.010 Chương B Phần 14 Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 14/2014/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 12/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014

sửa đổi, bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 41/2015/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 12/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 03/2016/TT-BGTVT
 • Ngày ban hành: 31/03/2016
 • Ngày có hiệu lực: 15/05/2016