Sao lục 01/2011/SL-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Sao lục
Số, ký hiệu 01/2011/SL-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 05/01/2011
Trích yếu hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Áo về hợp tác tài chính.
Người ký NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
Ngày hiệu lực 05/01/2011
Công báo 79 + 80
Văn bản liên quan