Thông tư 01/2010/TT-BNG

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2010/TT-BNG
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 15/07/2010
Trích yếu hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
Người ký ĐOÀN XUÂN HƯNG
Ngày hiệu lực 18/08/2010
Công báo 441 + 442
Văn bản liên quan