Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2010/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 22/10/2010
Trích yếu hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 22/10/2010
Công báo 622 + 623
Văn bản liên quan