Nghị định 23/2015/NĐ-CP

VĂN BẢN ĐANG XEM
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu