Quyết định 02/2013/QĐ-KTNN

Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
VĂN BẢN ĐANG XEM
Quyết định số 02/2013/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước.
Văn bản căn cứ
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung
Văn bản hướng dẫn
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung