Số:127 + 128 Ngày 08 tháng 02 năm 2017
  MỤC LỤC  
Trang   
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
24-01-2017 - Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. 3
25-01-2017 - Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. 47
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
25-01-2017 - Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. 62
02-02-2017 - Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 68
02-02-2017 - Công điện số 156/CĐ-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. 73
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
24-01-2017 - Quyết định số 87/QĐ-BTTTT ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016. 76
BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC
25-01-2017 - Quyết định số 29/QĐ-BCĐQGĐL về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực. 85