NGOẠI GIAO
 • Sao lục 57/2010/SL-LPQT

  hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức di cư quốc tế.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/10/2010] [Hiệu lực: 20/10/2010]
 • Sao lục 66/2010/SL-LPQT

  hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Liên bang Thụy Sỹ về việc thân nhân thành viên Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Phái đoàn thường trực làm việc có thu nhập.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/11/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 61/2010/SL-LPQT

  thỏa thuận nguyên tắc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Ô-xtrây-li-a về Dự án kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Cửu Long.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/11/2010] [Hiệu lực: 05/11/2010]
 • Sao lục 62/2010/SL-LPQT

  hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-dan về miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/11/2010] [Hiệu lực: 05/11/2010]
 • Sao lục 59/2010/SL-LPQT

  tuyên bố chung về thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt - Anh.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 41/2010/SL-LPQT

  hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 08/09/2010] [Hiệu lực: ]
 • Thông báo 09/2010/TB-LPQT

  ngày điều ước quốc tế nhiều bên có hiệu lực đối với Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 29/06/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 53/2010/SL-LPQT

  hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 54/2010/SL-LPQT

  Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 52/2010/SL-LPQT

  bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2010 -2015.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 49/2010/SL-LPQT

  thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/09/2010] [Hiệu lực: ]
 • Thông tư 01/2010/TT-BNG

  hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 15/07/2010] [Hiệu lực: 18/08/2010]