HẢI QUAN
 • Thông tư 100/2010/TT-BTC

  quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/07/2010] [Hiệu lực: 23/08/2010]
 • Thông tư 165/2010/TT-BTC

  quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/10/2010] [Hiệu lực: 10/12/2010]
 • Thông tư 99/2010/TT-BTC

  quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 09/07/2010] [Hiệu lực: 23/08/2010]
 • Thông tư 110/2010/TT-BTC

  hướng dẫn việc xác nhận và thông quan xe thiết kế chở tiền thuộc phân nhóm 8705.10 tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/07/2010] [Hiệu lực: 13/09/2010]
 • Thông tư liên tịch 146/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP

  hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin hải quan và thông tin về người nộp thuế.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/09/2010] [Hiệu lực: 07/11/2010]