AN NINH QUỐC GIA
 • Nghị định 74/2010/NĐ-CP

  quy định về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/07/2010] [Hiệu lực: 27/08/2010]
 • Nghị định 95/2010/NĐ-CP

  quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/09/2010] [Hiệu lực: 01/11/2010]
 • Nghị định 81/2010/NĐ-CP

  về an ninh hàng không dân dụng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/07/2010] [Hiệu lực: 08/09/2010]
 • Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA

  hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/ NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/07/2010] [Hiệu lực: 08/09/2010]