Văn bản thuộc loại 'Văn bản họp nhất'
 • Văn bản họp nhất 06/VBHN-VPQH

  hợp nhất Luật đấu thầu

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/12/2016] [Hiệu lực: ]
 • Văn bản họp nhất 12/VBHN-BCT

  hợp nhất Thông tư hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/06/2016] [Hiệu lực: ]
 • Văn bản họp nhất 16/VBHN-NHNN

  hợp nhất Thông tư quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/01/2016] [Hiệu lực: ]
 • Văn bản họp nhất 3874/VBHN-BLĐTBXH

  hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Gia công và thiết kế sản phẩm mộc; Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); Xây dựng cầu đường bộ; Nguội sửa chữa máy công cụ; Kỹ thuật máy nông nghiệp; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường; Cơ điện nông thôn; Xử lý nước thải công nghiệp; Chế biến thực phẩm; Chế biến và bảo quản thủy sản; Trồng cây công nghiệp; Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Lâm sinh; Khai thác, đánh bắt hải sản; Thú y; Hướng dẫn du lịch; Điều khiển phương tiện thủy nội địa; Khai thác máy tàu thủy.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/10/2016] [Hiệu lực: ]