Văn bản thuộc loại 'Thông tư'
 • Thông tư 01/2010/TT-BNG

  hướng dẫn sử dụng biểu tượng quốc gia và nghi thức nhà nước tổ chức một số hoạt động đối ngoại tại cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 15/07/2010] [Hiệu lực: 18/08/2010]
 • Thông tư 01/2011/TT-BCT

  sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/01/2011] [Hiệu lực: 01/03/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BGTVT

  ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 27/01/2011] [Hiệu lực: 27/01/2012]
 • Thông tư 01/2011/TT-BKHCN

  hướng dẫn thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/03/2011] [Hiệu lực: 30/04/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT

  quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/01/2011] [Hiệu lực: 01/03/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BNG

  quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/06/2011] [Hiệu lực: 04/08/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BNNPTNT

  quy định về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 82/2008/QĐ- BNN ngày 17/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/01/2011] [Hiệu lực: 19/02/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BNV

  hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/01/2011] [Hiệu lực: 05/03/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BTC

  quy định việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao; việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của hội; quản lý việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nươc ngoài cho hội.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/01/2011] [Hiệu lực: 20/02/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BTNMT

  bổ sung khoản 3 Điều 8 Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 21/01/2011] [Hiệu lực: 08/03/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BTP

  quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/01/2011] [Hiệu lực: 25/02/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BTTTT

  công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/01/2011] [Hiệu lực: 25/02/2011]
 • Thông tư 01/2011/TT-BVHTTDL

  quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/01/2011] [Hiệu lực: 20/02/2011]