Văn bản thuộc loại 'Sao lục'
 • Sao lục 01/2011/SL-LPQT

  hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Áo về hợp tác tài chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/01/2011] [Hiệu lực: 05/01/2011]
 • Sao lục 03/2011/SL-LPQT

  Hiệp định viện trợ cho Dự án "Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn" giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD).

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 18/01/2011] [Hiệu lực: 18/01/2011]
 • Sao lục 04/2011/SL-LPQT

  hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc Trung Quốc cung cấp cho Việt Nam khoản tín dụng ưu đãi.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/01/2011] [Hiệu lực: 31/12/2010]
 • Sao lục 05/2011/SL-LPQT

  nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên về rà soát tình trạng hiệu lực của các Điều ước và Thỏa thuận quốc tế giai đoạn 1950 - 2007.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 26/01/2011] [Hiệu lực: 17/12/2010]
 • Sao lục 08/2011/SL-LPQT

  thông báo hiệu lực Điều ước quốc tế "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/02/2011] [Hiệu lực: 20/01/2011]
 • Sao lục 09/2011/SL-LPQT

  thông báo hiệu lực điều ước quốc tế "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước U-crai-na về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/02/2011] [Hiệu lực: 14/01/2011]
 • Sao lục 36/2010/SL-LPQT

  1. Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 2. Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; 3. Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/08/2010] [Hiệu lực: 05/08/2010]
 • Sao lục 41/2010/SL-LPQT

  hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc về chuyển giao người bị kết án phạt tù.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 08/09/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 49/2010/SL-LPQT

  thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/09/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 52/2010/SL-LPQT

  bản ghi nhớ hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) giai đoạn 2010 -2015.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 53/2010/SL-LPQT

  hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 54/2010/SL-LPQT

  Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Nam Phi về hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/10/2010] [Hiệu lực: ]
 • Sao lục 55/2010/SL-LPQT

  thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 18/10/2010] [Hiệu lực: ]