Văn bản thuộc loại 'Hệ thống hóa văn bản đăng Công báo theo lĩnh vực, ngành'