Trong tháng 1 năm 2017
 • Nghị định 01/2017/NĐ-CP

  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 03/03/2017]
 • Quyết định 01/2017/QĐ-TTg

  ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/01/2017] [Hiệu lực: 05/03/2017]
 • Thông báo 01/2017/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định về việc thành lập Ủy ban liên Chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Pê-ru".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: ]
 • Thông tư 01/2017/TT-BCT

  quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/01/2017] [Hiệu lực: 14/03/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BGDĐT

  hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/01/2017] [Hiệu lực: 01/03/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BGTVT

  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 20/01/2017] [Hiệu lực: 28/07/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BKHCN

  quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/01/2017] [Hiệu lực: 30/03/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT

  bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 16/01/2017] [Hiệu lực: 01/03/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BNV

  hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 24/01/2017] [Hiệu lực: 01/04/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BQP

  quy định việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động trong Bộ Quốc phòng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/01/2017] [Hiệu lực: 20/02/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BTC

  hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 05/01/2017] [Hiệu lực: 21/02/2017]
 • Thông tư 01/2017/TT-BTP

  quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/01/2017] [Hiệu lực: 15/03/2017]
 • Công văn 01/CP-KTTH

  về việc đính chính sai sót tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 126/2016/NĐ-CP.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 06/01/2017] [Hiệu lực: 06/01/2017]