Văn bản mới nhất
 • Thông tư 49/2014/TT-BCT

  quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2104]
 • Quyết định 260/QĐ-TTg

  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 27/02/2015]
 • Thông tư 06/2015/TT-BLĐTBXH

  ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trọng điểm cấp độ quốc gia trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; Quản trị mạng máy tính; Kỹ thuật xây dựng; Cắt gọt kim loại; Hàn; Công nghệ ô tô; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Điện tử dân dụng; Điện tử công nghiệp; May thời trang; Nghiệp vụ nhà hàng - Quản trị nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 25/02/2015]
 • Công điện 269/CĐ-TTg

  về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 24/02/2015]
 • Quyết định 239/QĐ-TTg

  về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 15/02/2015]
 • Quyết định 282/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]
 • Chỉ thị 02/CT-TTg

  về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]
 • Thông tư 06/2015/TT-BNNPTNT

  sửa đổi khoản 2 Điều 18 ngày Thông tư số 02/2014/TT-BNNPTNT ngày 24/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]
 • Nghị định 15/2015/NĐ-CP

  về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]
 • Thông tư 07/2015/TT-BNNPTNT

  hướng dẫn chấp thuận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trong các hoạt động thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]
 • Nghị định 16/2015/NĐ-CP

  quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]
 • Nghị định 17/2015/NĐ-CP

  quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP

  quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 14/02/2015]