Văn bản mới nhất
 • Thông tư 49/2014/TT-BCT

  quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2104]
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

  hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 10/07/2017]
 • Nghị quyết 46/NQ-CP

  về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Vương quốc Anh, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Liên bang Đức, Vương quốc Tây Ban Nha, Cộng hòa I-ta-li-a.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2015]
 • Quyết định 890/QĐ-TTg

  về Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 18/06/2015]
 • Chỉ thị 13/CT-TTg

  về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 10/06/2015]
 • Quyết định 17/2015/QĐ-TTg

  ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2015]
 • Nghị quyết 41/NQ-CP

  về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2015]
 • Quyết định 795/QĐ-TTg

  về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 09/06/2015]
 • Nghị định 54/2015/NĐ-CP

  quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2015]
 • Quyết định 794/QĐ-TTg

  về việc phê duyệt Dự án di dân, tái định cư của các dự án nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 08/06/2015]
 • Thông tư 21/2015/TT-BGTVT

  quy định về thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong vận tải đường sắt.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 05/06/2015]
 • Thông tư 11/2015/TT-BCT

  quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2015]
 • Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC

  hợp nhất Thông tư quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 04/06/2015]