Văn bản mới nhất
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

  hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2015] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 1696/QĐ-TTg

  về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 23/09/2014] [Hiệu lực: 23/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 87/2014/NĐ-CP

  quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/09/2014] [Hiệu lực: 10/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 2355/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/09/2014] [Hiệu lực: 22/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2356/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/09/2014] [Hiệu lực: 22/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 2357/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 22/09/2014] [Hiệu lực: 22/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BGTVT

  hợp nhất Thông tư ban hành Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/09/2014] [Hiệu lực: 01/07/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1687/QĐ-TTg

  ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/09/2014] [Hiệu lực: 19/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Công văn 1813/TTg-KTN

  về việc điều chỉnh, bổ sung một số đề án, dự án vào Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/09/2014] [Hiệu lực: 19/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 53/2014/QĐ-TTg

  về việc thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/09/2014] [Hiệu lực: 01/01/2015] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 54/2014/QĐ-TTg

  về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khấu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 19/09/2014] [Hiệu lực: 15/11/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Thông báo 60/2014/TB-LPQT

  về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về Hợp tác Kinh tế - Thương mại và Khoa học Kỹ thuật".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 18/09/2014] [Hiệu lực: 03/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Thông báo 61/2014/TB-LPQT

  về viêc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Công ước về Biển báo và Tín hiệu Đường bộ (Convention on Road Signs and Signals)".

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 18/09/2014] [Hiệu lực: 18/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]