Văn bản mới nhất
 • Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH

  hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 10/07/2017] [Hiệu lực: 01/01/2015] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Nghị quyết 56/NQ-CP

  phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2014.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/08/2014] [Hiệu lực: 04/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHĐT

  hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 04/08/2014] [Hiệu lực: 25/02/2013] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1287/QĐ-TTg

  sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/08/2014] [Hiệu lực: 01/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1288/QĐ-TTg

  phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/08/2014] [Hiệu lực: 01/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1291/QĐ-TTg

  phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/08/2014] [Hiệu lực: 01/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Chỉ thị 21/CT-TTg

  về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/08/2014] [Hiệu lực: 01/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1290/QĐ-TTg

  phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/08/2014] [Hiệu lực: 01/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 1292/QĐ-TTg

  phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp môi trường và tiết kiệm năng lượng thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/08/2014] [Hiệu lực: 01/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Chỉ thị 20/CT-TTg

  về việc ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 01/08/2014] [Hiệu lực: 01/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 6741/QĐ-BCT

  về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 31/07/2014] [Hiệu lực: 31/07/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP

  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 31/07/2014] [Hiệu lực: 15/09/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD

  hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 30/07/2014] [Hiệu lực: 29/08/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]