Văn bản mới nhất
 • Thông tư 06/2014/TT-NHNN

  quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/03/2014] [Hiệu lực: 18/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Thông tư 07/2014/TT-NHNN

  quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/03/2014] [Hiệu lực: 18/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Thông tư 08/2014/TT-NHNN

  quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 17/03/2014] [Hiệu lực: 18/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 19/2014/NĐ-CP

  ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/03/2014] [Hiệu lực: 29/04/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 372/QĐ-TTg

  về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/03/2014] [Hiệu lực: 14/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Nghị định 18/2014/NĐ-CP

  quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 14/03/2014] [Hiệu lực: 01/06/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 23/2014/QĐ-TTg

  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/03/2014] [Hiệu lực: 02/05/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 21/2014/QĐ-TTg

  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/03/2014] [Hiệu lực: 28/04/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 22/2014/QĐ-TTg

  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/03/2014] [Hiệu lực: 02/05/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Chưa có hiệu lực ]
 • Quyết định 651/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/03/2014] [Hiệu lực: 13/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 652/QĐ-CTN

  về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 13/03/2014] [Hiệu lực: 13/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Chỉ thị 06/CT-TTg

  về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/03/2014] [Hiệu lực: 12/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]
 • Quyết định 368/QĐ-TTg

  phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020.

  [Thuộc tính] [Sơ đồ] [Ban hành: 12/03/2014] [Hiệu lực: 12/03/2014] [Hết hiệu lực: ] [Tình trạng: Đang hiệu lực ]