Văn bản mới nhất
 • Thông tư 49/2014/TT-BCT

  quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 15/12/2104]
 • Lệnh 01/2015/L-CTN

  về việc công bố Pháp lệnh.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 05/01/2015]
 • Nghị quyết 01/NQ-CP

  về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 03/01/2015]
 • Nghị quyết 101/NQ-CP

  phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2014.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2014]
 • Quyết định 2404/QĐ-TTg

  ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định về hợp tác lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2014]
 • Công văn 2688/TTg-KGVX

  về việc đính chính văn bản.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 31/12/2014]
 • Quyết định 80/2014/QĐ-TTg

  quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2014]
 • Quyết định 2389/QĐ-TTg

  về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2014]
 • Quyết định 79/2014/QĐ-TTg

  ban hành Quy chế thực hiện quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2014]
 • Chỉ thị 37/CT-TTg

  về việc chấn chỉnh công tác quản lý đấu thầu, thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng trong các dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 30/12/2014]
 • Thông tư 44/2014/TT-NHNN

  hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2014]
 • Nghị định 125/2014/NĐ-CP

  sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2014]
 • Nghị quyết 99/NQ-CP

  về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các nước: Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển và Cộng hòa Phần Lan.

  [Thuộc tính] [Ban hành: 29/12/2014]